INTERVIEW WITH…DARAS BAREYAWywiad z moją skromna osobą na znakomitej stronie www.streetphotographyintheworld.com/
Wielkie zaskoczenie dla mnie i zarazem wielkie wyróżnienie znaleźć się pośród tak zacnych autorów fotografii "street".

http://www.streetphotographyintheworld.com/interview-with/interview-withdaras-bareya/

Pozwalam sobie wkleić cały wywiad - z tłumaczeniem - w tym miejscu.


INTERVIEW WITH…DARAS BAREYA 

- Researched by Raffaele MontepaoneWhen did you start a passion for the photography?
Kiedy zaczęła się twoja pasja do fotografii?

I deal with photography since April 2013. Right then it all began.
When somebody does not believe me, I say: my artistic education helps me in doing photographs. It’s very likely.

- Fotografuje od kwietnia 2013 roku. Dokładnie wtedy to się zaczęło.
Kiedy ktoś mi nie wierzy, mówię: że w robieniu fotografii może mi pomagać moje artystyczne wykształcenie. To bardzo prawdopodobne.


What was your first camera?
Twój pierwszy aparat?

The first camera I had was Yashica 108 MP, practically it wasn’t used at all. So the first, which I took pictures with quite regularly was Canon G5.
Since 2014 I use Fuji X-E1

- Pierwszy aparat to Yashica 108 MP, praktycznie nie używany więc pierwszy, którym robię zdjęcią w miarę regularnie będzie Canon G5.
Od 2014 używam Fuji X-E1

What is photography to you? And what should not be instead?
Czym jest dla ciebie fotografia? A czy nie powinna być?

Photography for me is an attempt to tell short stories about events emerging from the light, it is searching the light.
Each walk out on the street is for me an invitation to coincidence.
And just between us I don’t like to intellectualize, I just roam around the city and snap pictures.

- Fotografia jest dla mnie próbą opowiadania krótkich zdarzeń wyłaniających się ze światła, szukaniem światła.
Każde wyjście na ulicę to dla mnie zaproszenie na zbieg okoliczności. A tak między nami nie lubię intelektualizować, po prostu włóczę się po mieście i pstrykam.


And what should not be instead?
A czym nie powinna być?
- Ładnym obrazkiem w ramce.
Which masters of photography inspires you?
Jacy mistrzowie fotografii cię inspirują?

Sebastiao Salgado, Steve McCurry, Anders Petersen, Stephan Vanfleteren, Lee-Jeffries, Tatsuo Suzuki, Satoki Nagata and more and more.
I prefer gloomy photographers than jesters.

Sebastiao Salgado, Steve mcCurry, Anders Petersen, Stephan Vanfleteren, Lee-Jeffries, Tatsuo Suzuki, Satoki Nagata and more and more.
Zdecydowanie wolę ponuraków fotografii niż wesołków.

What is the photo that struck you the most of a great photographer of the story?
Zdjęcie jakiego wielkiego fotografa wywarło na tobie największe wrażenie?

There are many, one of which may be photo by Dennis Stock – Louis Armstrong sitting alone in a room before the concert. It is a story for the whole movie contained in a single frame.
The essence of photography, a little form and a lot of content.

Jest wiele, jednym z nich może być zdjęcie - Dennis Stock - Louis Armstrong siedzący samotnie w pokoju przed koncertem. To przecież opowieść na cały film zawarta w jednym kadrze.
Esencja fotografii, mało formy wiele treści.


Dennis Stock - Louis Armstrong
What is your favorite technique?
Jaka jest twoja ulubiona technika robienia zdjęć?

I walk around the city very slowly and look around, I do not use a tripod or zoom lenses, I like to get close the people to catch the eye contact, but generally I am a voyeur lurking at the side.
Sometimes I know that I need to turn in the particular street because there should be place, where I could find something interesting. I do not know how I know that.
During the stopover, when I smoke a cigarette, I wait for an internal signal where I have to go and there I go. Complete chaos and chance.
Although sometimes I can take the tram and go to town when a huge storm starts over the city.
Until now, I did not use flash because I did not know that somebody can do such a fantastic photos as Satoki Nagata and Tatsuo Suzuki.

Chodzę po mieści bardzo powoli i rozglądam się, nie używam statywu ani obiektywów zoom, lubię podejść blisko człowieka złapać kontakt wzrokowy ale generalnie jestem podglądaczem czającym się z boku. Czasami wiem, że muszę skręcić w tę konkretną ulice bo tam znajdę coś ciekawego. Ale nie wiem skąd to wiem.
W czasie postoju, kiedy wypalam papierosa, czekam na wewnętrzny sygnał gdzie mam się udać i tam sie udaje. Kompletny chaos i przypadek.
Choć potrafię wsiąść do tramwaju i jechać na miasto kiedy rozpętuje się olbrzymia burza nad miastem.
Do tej pory nie używałem lampy błyskowej bo nie wiedziałem, ze można robić tak fantastyczne zdjęcia jak Satoki Nagata czy Tatsuo Suzuki.


Why do street photography?
Dlaczego fotografia uliczna?

Because it is the most difficult … Ha ha ha. On the street you can find everything. Feelings, emotions, sociology, light, portraits, stories, love, hate, sadness – a real genuine “Matrix”.
The street doesn’t pose. This is chaos of which I am element of and I like to be.

Bo jest najtrudniejsza... Ha ha ha. Na ulicy znajdziesz wszystko. Uczucia, emocje, socjologię, światło, portrety, opowieści, miłośc, nienawiść, smutek - prawdziwy niekłamany matrix.
Ulica nie pozuje.
To chaos, którego elementem jestem i lubię być.

What is your best shot and what does it represent for you?
Twoja ulubione zdjęcie i co dla ciebie znaczy?

Homeless alcoholic on the background with the crucifix. And there are no subtext. There is only sadness flowing from suffering. I have very emotional relationship with this picture .
I would say that this is my self-portrait of the recent past. That’s it.

Bezdomny alkoholik na tle krzyża. I nie ma tu żadnych podtekstów. Jest tylko smutek płynący z cierpienia. Wiąże mnie z tym zdjęciem bardzo emocjonalny stosunek.
Mógłbym powiedzieć, że to mój autoportret z niedalekiej przeszłości. To tyle
.

What is your relationship with the street and the people who are in your shots?
Jakie są twoje relacje z ludźmi, których fotografujesz?

Good. First of all, I smile like a lunatic with a bald head which may raise suspicions that I am a patient a psychiatric institution that got a permit to visit the city.
So generally I have peace of mind. The most important is serenity. You will often get the same in return.

Dobry. Przede wszystkim uśmiecham się jak wariat z łysą pałą, co może budzić podejrzenia, że jakiś pacjent zakładu psychiatrycznego dostał przepustkę na miasto.
Więc generalnie mam spokój.
Przede wszystkim pogoda ducha.
Często dostajesz w zamian to samo.Komentarze

 1. szapo......ba.....a nawet wiecej
  czyli jestes moim idolem....


  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie rób mi tego... będę niezmiernie wdzięczny jeśli tu wpadniesz czasami. Źle mi będzie w roli idola. pozdawiam serdecznie

   Usuń
 2. Gratulacje, Bareya! Świetne zdjęcia.

  OdpowiedzUsuń

Prześlij komentarz

Popularne posty