Magazyn o sztuce Arteon - "Kochać bliźniego" i kilka słów o mnie


Kilka słów o mnie w najnowszym Arteon-ie
"Kochać bliźniego" - sztuka wobec wykluczonych/bezdomni.
Choć tytuł mówi swoje powtórzę jeszcze raz wszystkim
mędrkującym o sztuce:
Nie uprawiam sztuki, artystą nie jestem i fotografuje
czasami ludzi. Ludzi. Nie tytułuje swoich fotografii: bezdomny, bezdomna etc.
Dziękuje za uwaga polecając atykuł Pani Karoliny Staszak,
która poświeciła mojej skromnej osobie parę miłych zdań.

Komentarze

Popularne posty