* - "I live everywhere and nowhere"

"I live everywhere and nowhere"
Mieszkam wszędzie i nigdzie
Bydgoszcz, Poland

Komentarze

Popularne posty